Organisatie

Stromatoliet-organisatie: Platform DIS ontwikkelt haar werkwijze geïnspireerd op de leefwijze van de stromatoliet. De stromatoliet is een stapeling van allerlei laagjes sediment en bacteriën, opgebouwd door cyanobacteriën. Door laagje op laagje te bouwen ontstaan gestapelde matten van micro-organismen, die tezamen deels fossiel en deels levend zijn. De onderste lagen bevatten archieven van leven van miljarden jaren geleden en nog levende andersoortige bacteriën. De buitenste laag is springlevend en in staat tot fotosynthese.

De cyanobacterie – een micro-organisme – is een symbiont. De bacterie heeft in een ver verleden eigenschappen van algen opgenomen waarmee ze licht kan omzetten in zuurstof. Mede dankzij deze ‘algkwaliteit’ is de aardse biosfeer dramatisch gewijzigd tot zuurstofsamenleving. Elke inademing door jou is mede mogelijk gemaakt door de stromatoliet.

De stromatoliet toont het idee van intra-actie. Op microniveau komt de cyanobacterie voort uit voortdurende interactie tussen bacterie en alg. Samen met sediment en mineralen, bouwt de cyanobacterie laag op laag die de stromatoliet vormen. De stromatoliet versteent, verweert, en biedt een thuis aan allerlei micro-organismen die samen gestalte geven aan hetzelfde lichaam. Op macroniveau leidt de omzetting van licht naar zuurstof tot verandering van de luchtsamenstelling. Dit heeft weer invloed heeft op ander leven en niet-leven.

Een cyanobacterie is een tijdelijk knooppunt dat voortkomt uit eeuwenlange ontmoetingen tussen bacteriën en algen, een assemblage. Platform DIS is ook zo’n tijdelijk knooppunt dat naar stromatolieten kijkt om meer te leren over ontmoetingen, tijd en ecologie.

Platform DIS vraagt personen uit de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en de beeldende kunsten om via uitwisseling tot nieuwe mogelijkheden te komen en om zo meerstemmig lagen toe te voegen aan bestaande narratieven.

Platform DIS vraagt personen uit de sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en de beeldende kunsten om via uitwisseling tot nieuwe mogelijkheden te komen en om zo meerstemmig lagen toe te voegen aan bestaande narratieven.

De kern van Platform DIS, het team, wordt aangevuld met deelteams per project. Deze subgroepen hebben beiden weer een kring van betrokkenen die aansluiten bij specifieke vraagstukken. Zo vormt zich langzaamaan een assemblage van betrokkenen die samen laagjes van historie opbouwen en hun omgeving van zuurstof voorziet.

* Voor dit onderdeel is gebruik gemaakt van de ideeën van quantumfysica en feminist Karen Barad. Kunstenaar Maartje Fliervoet (zie ook Manifoldbooks) introduceerde de stromatoliet tijdens het event: Het Microbiële Zelf

Deze afbeelding is afkomstig van Gea Drenthe, zie: gea-drenthe.nl/. Op de afbeelding is een stromatoliet te zien, die gefotografeerd is in Salar de Llamara.

Generiek betrokkenen Platform DIS
Bestuur: drs. N. van Beek, drs I. Westra, vacature
Founding director: W. Engelbart
Vormgeving: Studio Questionmark, Isolde Venrooy
Redactie: W. Bussink

Educatie
W. Engelbart (artistieke infrastructeur) i.s.m. C. van Wieren (ICM Weekendschool Nijmegen), M. Stevens (Cultuurcoördinator Radboud Universiteit).

Artistiek team Verstrengeld
schrijver-kunstenaar M. Zwamborn, agro-ecoloog W. Brandenburg, geluidskunstenaar en producer Herman van den Muijsenberg, producer J. Weggelaar, wier-zelfsnij-organisatie Wildwier en betrokken wetenschappers en kunstenaars: marien-microbioloog L. van der Loos, F. van Dingenen, H. Meyer, Onkruidenier.

Artistiek team Bodemleven
Initiatiefnemers: A. van Leeuwen & W Engelbart, productie: H. Weeres en W.Engelbart. Deelnemende wetenschappers en kunstenaars: S. Vaassen, Š. Petrič, K. Kuitenbrouwer, bodemwetenschapper R. Boone, C. Verwer (Onder het Maaiveld/IUCN), intensivist H. Touw, A. Aliou Sow, e.a.

Jaarverslagen Stichting Platform DIS.

2022