Educatie

Cursus Ecologie

In deze cursus
We bezoeken verschillende locaties in de Ooijpolder, waar we ons verdiepen in diverse ecosystemen. Dat doen we aan de hand van kleine workshops: we spreken over ecologische vraagstukken, tekenen het landschap, lezen verschillende teksten en werken onder andere met een elektronische neus.

Dagdeel 1, za 8 september: Biografische biofilie | Biographical biophilia, Helen Weeres

Dagdeel 2. za 15 september: Revitalisering plantenkunde | Queering botany, Eva van der Zand

Dagdeel 3. za 22 september: Geur |  Smell, gastdocent Rosa Boone

Dagdeel 4. za 29 september: A holobiont perception | Waarnemen als holobiont, Wouter Engelbart

Reservedatum: za 5 oktober

Algemene informatie
Nederlandstalig en Engelstalig
Donaties: voor €225 of €280 waarbij we de hosts
kunnen betalen á 35 euro excl. btw | dag deelname
mogelijk voor €70.

Van 13.00 — 16.30 uur, start op zaterdag 8 september 2024, 13.00 uur vanaf het Hollandsch-Duits gemaal.
Max aantal deelnemers: 12, start vanaf 9 deelnemers

Meenemen: fiets, broodje voor jezelf en voor iemand anders, aantekeningenboekje, kleedje om op te zitten, wandelschoenen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

* Personen die wel graag willen deelnemen aan deze cursus, maar voor wie de
cursuskosten moeilijker te betalen zijn, zie:

https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/meedoenregeling/
https://werktuigppo.nl/
https://groeispurtfonds.nl/


Voor wie
Open voor iedereen met interesse in ecologie en artistiek onderzoek.

Docenten
Helen Weeres heeft een achtergrond in poëzie,
literary and cultural analysis en gender & sexuality studies. Helen werkt als zzp’er in de (onderzoekende) kunsten en werkt samen met regeneratieve boeren en kunstenaars.

Eva van der Zand focust op: Hoe delen we verhalen
over het ecosysteem? Ze geeft daar vorm aan via
www.themoraine.org en haar artistieke onderzoek
www.evavanderzand.com.

Rosa Boone heeft een master in Aardwetenschappen. Ze is
PhD-kandidaat met als specialisatie smart soil sensing technology en werkt met elektronische neuzen!

Wouter Engelbart is oprichter van Platform DIS. Hij is als docent verbonden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en werkt als zzp’er in het veld van beeldende kunst.

Aanmelden kan door
Een mail te sturen naar Platform DIS via: info@platformdis.nl

.

.

Op bodemgeurverkenning met Rosa Boone tijdens de vierde cursusdag Ecologie.
Eva vond een maïs-fungus organisme, builenbrand of maisbrand genaamd. De schimmel dringt specifiek het weefsel van de kolf binnen. In Mexico is dit organisme – de schimmel – een delicatesse.
Studenten van Bodemleven, Project Impact
verkennen de bodem via een wandeling in stilte.

Project Impact:
Op zoek naar een rijker bodemleven

De wereldbevolking neemt sterk toe. In 2015 leven er volgens de Verenigde Naties zelfs negen miljard mensen op aarde. Zij moeten allemaal eten. Tegelijkertijd staat de wereldwijde voedselzekerheid onder druk vanwege klimaatverandering, conflicten en slechte waterhuishouding. De gangbare landbouwpraktijk leidt bovendien tot uitputting van de bodem, terwijl een levende bodem juist noodzakelijk wordt geacht om klimaatverandering te remmen en ook de komende generaties te voorzien van voldoende en gezond voedsel. Duurzaam bodembeheer is dus essentieel voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Dit vraagt om nieuwe vormen van landbouw, die verantwoord omgaan met grond, water en lucht. Kennis van bodemleven is hiervoor onontbeerlijk. Dit reikt verder dan wetenschappelijke analyses van fysische, chemische of geologische processen. Voor een duurzaam bodembeheer moeten we bovenal een respectvolle en gelijkwaardige verbinding aangaan met de natuur. We moeten dus op zoek naar een natuurinclusieve benadering van bodemleven, die recht doet aan de complexe interacties tussen menselijke en niet-menselijke actoren.
Tekst Martijn Stevens, Radboud Honours Academy (2022).

.

.

Weekendschool op bezoek bij Bodemleven

Afgelopen juni 2022 hebben stichting en boerderij Bodemzicht, Stichting Platform DIS en de Stichting IMC Weekendschool de handen ineengeslagen. Meer dan 30 kinderen van leerjaar 2 van de Weekendschool in Nijmegen bezochten de regeneratieve Boerderij Bodemzicht, en leerden alles over de relatie tussen mensen, niet menselijke organismen en de bodem. Van het eten van bloemen en een ontmoeting met de kip tot het observeren van de rijkdom van leven in de bodem; samen met beeldend kunstenaars, wetenschappers, boeren en onderwijzers ontdekten de kinderen dat overal leven opduikt en wat de waarde van dat leven is. In 2023 organiseren we wederom een ontmoeting tussen al deze levende organismen.

Tuinder en boer Merel van Kruisbestuivers vertelt kinderen van De Weekendschool Nijmegen over de bodem van van boerderij Bodemzicht.
Wetenschapper en PhD-kandiaat Rosa Boone introduceert de smart soil sensing techniek via een theezakjes aan Nova, leerling aan De Weekendschool Nijmegen.
Bloemen eten.

Waarden van bodemleven | Project Impact |
Radboud Honours Academy, Masters

Project Impact is een interdisciplinair Honours Academy programma voor studenten van de masteropleidingen van de Radboud Universiteit. Studenten onderzoeken vanuit persoonlijke en professionele motieven voor de duur van ruim een half jaar een actueel vraagstuk. En een van de ingebrachte vraagstukken is: Bodemleven, een onderzoeksprogramma van stichting Platform DIS en stichting Bodemzicht.   Eerst maar eens een wandeling door een landschap met fietspad, agrarische velden, een asfaltfabriek, bosjes, plassen, de Nederrijn, een pont, een meer, een klooster. Wat is de relatie tussen je vakgebied en de omgeving waardoor je hier wandelt:

philosophy & bodem
international political economy & bodem
chemistry & bodem
European spatial and environmental planning & bodem
physics & bodem
artificial intelligence & bodem

Na de wandeling ontstond een gesprek over definities en posities van begrippen zoals bodem(functionaliteit). Hierbij kwamen onoverkomelijk onze Westerse interpretaties zoals die van een natuur – cultuur dichotomie naar voren. Studenten voerden vervolgens gedurende een half jaar vele gesprekken met deskundigen en organisaties over onze relatie met bodem. Bijvoorbeeld over de vraag hoe ook ándere benaderingswijze vanzelfsprekend kunnen zijn, zoals die van animisme, waarbij de wereld bezield is in plaats van objectmatig. Of over een nieuw organisatiemodel om anderslevenden op te nemen in beleidsontwikkeling: het model van de Zoöp. Ook spraken zij over relationele waarden, waarbij ‘activiteiten met natuur doen’ zingevend blijkt te zijn. Motivatie voor de verbondenheid met natuurlijke fenomenen blijken in Nederland veelal in de jeugd ontstaan te zijn. Tevens blijkt het inzicht van waarde dat het ervaren van de natuur via meerdere zintuigen een belangrijk ingrediënt is voor latere toewijding voor natuurbehoud. Ook de waarde van schimmels, van netwerken en de associaties met hersenen en dabbeljoedabbeljoedabbeljoedot kwam sterk naar voren in de verkenning door studenten. In Berlijn ontmoetten de studenten personen en kunstwerken die de kracht van de metafoor en de waarden van het narratief onder de aandacht brengen.

Na vele uren van overleg, vele ontmoetingen en literatuurstudie komen de studenten tot de conclusie dat het invoelbaar maken van de waardes van bodem essentieel is voor een betere omgang met die bodem. Dat lijkt een voor de hand liggende conclusie, maar het is ook een essentie de vele wetenschappers met hen delen. We hebben te weinig voeling met de bodem, maar we zijn er radicaal afhankelijk van. De studenten ontwikkelden een installatie waarbij bodemsoorten gerepresenteerd worden. Deze voor hen andere uitingsvorm bracht direct ook de complexiteit naar voren van materialiteit: hoe komen we aan 2 x een halve kuub bodem?   Felicitaties aan de super enthousiaste studenten Michelle, Ziggy, Koert, Marco en Nora, Simon voor het behalen van een certificaat van dit honours master programma, maar vooral ook met hun prachtige rommelige proces.  

Dank aan:
@radboudhonoursacademy
– Martijn Stevens
– Heleen Loof
– Stichting Bodemzicht

Studenten en begeleiders Radboud Honours Academy, Platform DIS in de tuin van boerderij Bodemzicht.