Educatie

Cursus Ecologie

Een cursus in de buitenruimte
over ecologische vraagstukken
vanuit artistieke praktijken.

Locatie: Ooijpolder, Nijmegen

In deze cursus
We bezoeken verschillende locaties in de Ooijpolder, waar we ons verdiepen in diverse ecosystemen. Dat doen we aan de hand van kleine workshops: we spreken over ecologische vraagstukken, tekenen het landschap, lezen verschillende teksten en werken onder andere met een elektronische neus.
Dagdeel 1. rivier
Dagdeel 2. gras, gastdocent Rosa Boone
Dagdeel 3. microben, gastdocent Roland van Dierendonck
Dagdeel 4. klei

Algemene informatie
4 dagdelen van 13 – 16.30 uur
Nederlandstalig
Start op 15 april 2023, 13 uur
Overige data: 29 april, 13 mei, 27 mei (reservedag 3 juni)
Kosten: €375 *
Max aantal deelnemers: 12, start vanaf 8 deelnemers

Meenemen: fiets, broodje voor jezelf en voor iemand anders, aantekeningenboekje, kleedje om op te zitten, wandelschoenen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

* Personen die wel graag willen deelnemen aan deze cursus, maar voor wie de
cursuskosten moeilijker te betalen zijn, zie:

https://www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/meedoenregeling/
https://werktuigppo.nl/
https://groeispurtfonds.nl/

Voor wie
Open voor iedereen met interesse in ecologie en artistiek onderzoek.

Docenten
Wouter Engelbart is oprichter van Platform DIS. Hij is als docent verbonden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en werkt als zzp’er [artistieke infrastructeur] in het veld van beeldende kunst.
Roland van Dierendonck is bioloog. Hij is PhD-kandidaat voor Lab4Living te Sheffield Hallam University.
Rosa Boone heeft een master in Aardwetenschappen. Ze is PhD-kandidaat met als specialisatie smart soil sensing technology en werkt met elektronische neuzen!

Aanmelden kan door
Een mail te richten aan Platform DIS via: info@platformdis.nl

.

.

Studenten van Bodemleven, Project Impact
verkennen de bodem via een wandeling in stilte.

Project Impact:
Op zoek naar een rijker bodemleven

De wereldbevolking neemt sterk toe. In 2015 leven er volgens de Verenigde Naties zelfs negen miljard mensen op aarde. Zij moeten allemaal eten. Tegelijkertijd staat de wereldwijde voedselzekerheid onder druk vanwege klimaatverandering, conflicten en slechte waterhuishouding. De gangbare landbouwpraktijk leidt bovendien tot uitputting van de bodem, terwijl een levende bodem juist noodzakelijk wordt geacht om klimaatverandering te remmen en ook de komende generaties te voorzien van voldoende en gezond voedsel. Duurzaam bodembeheer is dus essentieel voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Dit vraagt om nieuwe vormen van landbouw, die verantwoord omgaan met grond, water en lucht. Kennis van bodemleven is hiervoor onontbeerlijk. Dit reikt verder dan wetenschappelijke analyses van fysische, chemische of geologische processen. Voor een duurzaam bodembeheer moeten we bovenal een respectvolle en gelijkwaardige verbinding aangaan met de natuur. We moeten dus op zoek naar een natuurinclusieve benadering van bodemleven, die recht doet aan de complexe interacties tussen menselijke en niet-menselijke actoren.
Tekst Martijn Stevens, Radboud Honours Academy (2022).

.

.

Weekendschool op bezoek bij Bodemleven

Afgelopen juni 2022 hebben stichting en boerderij Bodemzicht, Stichting Platform DIS en de Stichting IMC Weekendschool de handen ineengeslagen. Meer dan 30 kinderen van leerjaar 2 van de Weekendschool in Nijmegen bezochten de regeneratieve Boerderij Bodemzicht, en leerden alles over de relatie tussen mensen, niet menselijke organismen en de bodem. Van het eten van bloemen en een ontmoeting met de kip tot het observeren van de rijkdom van leven in de bodem; samen met beeldend kunstenaars, wetenschappers, boeren en onderwijzers ontdekten de kinderen dat overal leven opduikt en wat de waarde van dat leven is. In 2023 organiseren we wederom een ontmoeting tussen al deze levende organismen.

Tuinder en boer Merel van Kruisbestuivers vertelt kinderen van De Weekendschool Nijmegen over de bodem van van boerderij Bodemzicht.
Wetenschapper en PhD-kandiaat Rosa Boone introduceert de smart soil sensing techniek via een theezakjes aan Nova, leerling aan De Weekendschool Nijmegen.
Bloemen eten.