Over

Platform DIS is een nomadisch podium voor beeldende kunst waarin reflectie centraal staat.

Beeldend kunstenaars, filosofen en wetenschappers worden samengebracht om de vraag naar het ‘zelf’ te verkennen, zeker ook door juist via het andere naar het zelf te kijken. Deze zoektocht staat structureel centraal en wordt telkens vanuit een nieuw perspectief belicht. Per bijeenkomst worden experts benaderd die speciaal voor elkaar en publiekelijk een essay presenteren. Een essay (een cadeau van expertise en twijfel) kan elke vorm aannemen, zoals een presentatie, close reading, een expositie, een wandeling, enzovoorts. In de ontmoeting zijn theorie en praktijk in continue transactie met elkaar.


A self, then, is the outcome of a process, unique to life, of maintaining and perpetuating an individual form, a form that, as it is iterated over the generations, grows to fit the world around it and at the same time that it comes to exhibit a certain circulair closure that allows it to maintain its selfsame identity, which is forged with respect to that which it is not (Deacon 2012: 471); anteaters re-present previous representations of ant tunnels in their lineage, but they are not themselves ant tunnels. Insofar as it strives to maintain its form, such a self acts for itself. A self, then, whether ‘skin-bound’ or more distributed, is the locus of what we can call agency (479-80). 

Eduardo Kohn, 2013, p76.