Bolpuntcom

Bolpuntcom is een essay waarin imaginaire publieke stemmen reageren op een foto van een bollenveld. Deze meerstemmige oefening leidt tot een ecologische framing waarin esthetiek en ethiek vervlochten zijn en waarin ego en geo elkaar van repliek voorzien.


Mei 2020.